Runesteiner og deres kulturelle betydning

Det var mange som kunne lese og skrive i Skandinavia på denne tiden, men kun et ikke-standardisert alfabet kalt runoR (runer). Mens det er få rester av runeskrift på papir fra vikingtiden, har tusenvis av steiner med runeinnskrifter blitt funnet der vikingene levde. De er vanligvis til minne om de døde, men plasseres ikke nødvendigvis på gravene. Bruken av runoR sluttet ikke før det 15. århundre, og ble brukt parallelt med det latinske alfabetet.

Flertallet av runeinnskrifter fra vikingtiden er funnet i Sverige og er fra det 11. århundre. Den eldste stein med runeinnskrifter ble funnet i Norge og dateres til det 4. århundre, noe som tyder på at runeinnskrifter eksisterte før vikingtiden. Mange runesteiner i Skandinavia registrere navnene på deltakerne i vikingferder, som Kjula runestein som forteller om omfattende krigføring i Vest-Europa. Andre runesteiner nevner menn som døde på vikingtokt. Blant dem er rundt 24 runesteiner i Mälardalen, Sverige reist til minne for medlemmer av en katastrofal ekspedisjon inn i dagens Russland på begynnelsen av det 11. århundre. Runesteiner er viktige kilder i studiet av norrønt samfunn, og tidlig middelalder i Skandinavia, ikke bare for å studere vikingene.

Jellingsteinene er fra mellom 960 og 985. Den eldre, minste steinen ble reist av kong Gorm deJelling stonesn gamle, den siste hedenske kongen av Danmark, som et minnesmerke til ære for dronning Thyre. En større stein ble satt opp av hans sønn, Harald Blåtann, for å feire erobringen av Danmark og Norge, samt konverteringen av danskene til kristendommen. Den har tre sider: en med et dyr som motiv, en med et bilde av den korsfestede Jesus Kristus, og en tredje som bærer følgende inskripsjon: “Kongen Haraldr bestilte dette monumentet laget til minne om Gormr, sin far, og til minne om Thyrvé, sin mor: at Haraldr som vant hele Danmark og Norge og gjorde danskene kristne.

Runesteiner bevitner reiser til steder som Hellas, Khwaresm, Jerusalem, Italia (som het Langobardland på denne tiden), Serkland (dvs. den muslimske verden), England og ulike steder i Øst-Europa. Vikingtidens inskripsjoner har også blitt oppdaget på runesteiner på Isle of Man.