Om vikingenes historie – Del 2

Generelt sett er det nordmenn som utvidet mot nord og vest til steder som Irland, Skottland, Island og Grønland. Danskene utvidet mer til England og Frankrike, bosatte seg i Danelagen (nordlige/østlige England) og Normandie; og svenskene utvidet mot øst, noe som grunnla Kievriket. Blant de svenske runesteinene som nevner ekspedisjoner utenlands, forteller nesten halvparten om raid og reiser til Vest-Europa. Svenske runer for øvrig nesten de eneste arkeologer har funnet. Ifølge islandske sagaer, dro også mange norske vikinger til Øst-Europa. I vikingtiden eksisterte ikke dagens nasjoner Norge, Sverige og Danmark, men var stort sett homogene og like i kultur og språk, uten geografiske forskjeller. Navnene på skandinaviske konger er kun til å stole på i diverse dokumenter fra den senere delen av vikingtiden. Etter slutten av vikingtiden fikk separate riker etter hvert forskjellige identiteter som nasjoner, noe som gikk hånd i hånd med kristningen av hvert land. Dermed markerer slutten av vikingtiden for skandinaver også starten på deres relativt korte middelalder.

Vikingene utforsket de nordlige øyene og kysten av Nord-Atlanteren, og reiste til og med sør, til Nord-Afrika og østover til Russland, Konstantinopel, og Midt-Østen. De plyndret og herjet, men var også engasjert i handel, kolonier, og fungerte som leiesoldater. Leiv Eiriksson, arving til Erik den Røde, nådde Nord-Amerika og sette opp kortvarige bosetninger i dagens L’Anse aux Meadows, Newfoundland og Labrador, Canada.

Vikingekspansjon i det kontinentale Europa var begrenset: Sakserne var et mektig folk, og var ofte i konflikt med vikingene. For å motvirke den saksiske aggresjonen og opprThe Saxonsettholde sin egen tilstedeværelse, bygget danskene den enorme forsvars befestningen av Danevirke i og rundt Hedeby. Vikingene var vitne til den voldelige beseiringen av sakserne, i den 32 år lange Sakserkrigen. Saksernes nederlag resulterte i tvunget dåp. Frykt for frankerne førte til at vikingene utvidet enda mer. Forsvarskonstruksjoner forble i bruk i hele vikingtiden.