Vikingene var glade i hasardspill


Som mange andre tidlige kulturer, hadde vikingene også utviklet forskjellige typer selskapsspill, og mange forskjellige typer av gambling og sjansespill. Noen av spillene var mer praktisk orienterte, mens andre krevde teft eller flaks. Vikingenes egen…

Read More...

Vikingskip og dens typer


Det har vært flere arkeologiske funn av vikingskip av alle størrelser, som gir kunnskap om håndverk som ble lagt inn i bygningen dem. Det var mange typer vikingskip, bygget til ulike formål; den mest kjente…

Read More...

Runesteiner og deres kulturelle betydning


Det var mange som kunne lese og skrive i Skandinavia på denne tiden, men kun et ikke-standardisert alfabet kalt runoR (runer). Mens det er få rester av runeskrift på papir fra vikingtiden, har tusenvis av…

Read More...

Kultur under vikingtiden


En rekke kilder belyser kulturen, aktiviteter og forestillinger fra vikingtiden. Selv om de produserte litterær arv, hadde de et alfabet. De fleste moderne litterære og skriftlige kilder om vikingene kommer fra andre kulturer som var…

Read More...

Kort om blackjack


Blackjack, også kjent som 21, er et av de mest spilte casinospillene i verden. Blackjack er et kortspill mellom en spiller og kortgiver, noe som betyr at spillerne konkurrerer mot kortgiveren, men ikke mot andre…

Read More...

Vikingenes motiver for reisene


Rent bortsett fra de åpenbare motivene, er hva som drev vikingene til ekspansjon et tema som er mye debattert i nordisk historie. En vanlig teori tar for gitt at Charlemagne “brukte makt og terror for…

Read More...

Om vikingenes historie – Del 2


Generelt sett er det nordmenn som utvidet mot nord og vest til steder som Irland, Skottland, Island og Grønland. Danskene utvidet mer til England og Frankrike, bosatte seg i Danelagen (nordlige/østlige England) og Normandie; og…

Read More...

Om vikingenes historie


Perioden fra de tidligste dokumenterte plyndringene, i 790 og frem til den normanniske erobringen av England i 1066, er kjent som vikingtiden i skandinavisk historie. Vikingene brukte Norskehavet og Østersjøen som sjøruter i sør. Nordmenn…

Read More...

Kort om vikinger


Vikinger (norsk og dansk: Vikinger, svensk og nynorsk: Vikingar, islandsk: Vikingar), fra norrønt víkingr, var germanske norrøne sjøfolk, som snakket det norrøne språket, raidet og handlet fra sine skandinaviske hjemland over store deler av det…

Read More...